Profiler med färdighetsprov

Tre av våra profiler kräver att ditt barn gör ett färdighetsprov i samband med ansökan. Du som bor i en annan kommun kan i vissa fall även söka två av dessa profiler.

För tre av våra profiler ska ditt barn göra ett färdighetsprov i samband med ansökan. Det gäller följande profiler

Så ansöker du

Du anmäler till barn till att genomföra ett färdighetsprov som underlag för bedömning. Gör anmälan under perioden 15 januari till 15 februari det år ni söker till höstterminen. Välj något av följande alternativ

 • Engelbrektsskolan fotboll
 • Engelbrektsskolan Ma spets
 • Engelbrektsskolan Pop/Rock.

Alternativet Engelbrektsskolan avser antagning via relativa närhetsprincipen.

För att söka behöver du Bank-ID i stadens e-tjänst Söka skola.

Om du inte har Bank-ID kan du anmäla ditt barn via anmälningsblankett. Blanketten skickar du till Stockholms stads Kontaktcenter innan den 15 februari.

Du kan inte ställa ditt barn i kö, det är resultatet av färdighetsprovet som avgör om vi erbjuder ditt barn plats eller inte. Anmälan och provresultatet gäller i ett år. Om ditt barn inte kommer in och vill söka igen måste både anmälan och färdighetsprov göras på nytt under kommande Söka skola-period till nästkommande årskurs.

För att få göra ett färdighetsprov till spetsutbildningen i matematik behöver du ha minst betyg B från höstterminen i årskurs 6 (till årskurs 7). Mejla betyget till betyg-maspets@edu.stockholm.se i god tid innan färdighetsprovet sker.

Du ska göra ett färdighetsprov

Färdighetsproven genomförs i februari. Vi meddelar tider för färdighetsproven kring den 15 februari till den e-postadress du angivit i anmälan.

Plats för färdighetsprovet

 • Fotboll på Hjorthagens IP
 • Pop och rock på Engelbrektsskolan
 • Spetsutbildning i matematik på Engelbrektsskolan.

Information om färdighetsproven

Vi beskriver allt du behöver veta om de olika färdighetsproverna.

Om du söker från annan kommun

Du som är boende i annan kommun än Stockholms stad kan i vissa fall söka till våra profiler Fotboll och Pop och rock beroende på vilken kommun ni bor i.

Vilken kommun kan jag söka från?

Du kan söka våra profiler Fotboll eller profil Pop och rock om ni bor i någon av dessa kommuner

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö (endast profil fotboll)
 • Flen
 • Huddinge
 • Hällefors
 • Järfälla (endast profil fotboll)
 • Lidingö
 • Ljusdal
 • Nacka
 • Skara
 • Sollentuna (endast profil fotboll)
 • Sundsvall
 • Södertälje
 • Tranås
 • Täby

Om du bor i en annan kommun kan du normalt sett inte söka till våra profiler, men i vissa fall finns möjligheten. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller.

Observera att vi behöver få en skriftlig bekräftelse från din hemkommun om detta innan ett besked lämnas om att ditt barn tas emot. Din hemkommun ska senast den 18 februari 2022 mejla beskedet till englebrektsstkolan@edu.stockholm.se och dessutom mejla en kopia till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad resursfordelning.ikgrund@edu.stockholm.se.

Har du frågor?

Om du undrar något kan du kontakta utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Enheten för söka skola
E-post: skolval@edu.stockholm.se

Enheten som ansvarar för interkommunal ersättning
E-post: resursfordelning.ikgrund@edu.stockholm.se

Din ansökan i Söka skola

Mellan den 15 januari och den 15 februari kan du logga in i Stockholms stads e-tjänst Söka skola och se dina sökta skolor. Det spelar roll hur du rangordnar dina sökta skolor redan vid anmälan till färdighetsprovet. När ditt barn blir erbjuden en plats på en skola, stryks de underliggande sökta skolorna.

Från och med den 25 mars kan du logga in i Stockholm stad Söka skola och se om ditt barn har blivit antaget eller inte. Ditt barn kan ha fått en reservplats även om det står ”ej antagen”. Du skall tacka ja till den erbjudna platsen senast 7 april.

Reservlistan är giltig till det läsår som ditt barn har gjort sitt färdighetsprov, men uppdateras om det kommer nya sökanden efter 15 februari (hanteras enligt rutiner för sent inkommen ansökan). Ansökningar efter 15 februari behandlas efter 7 april. Ansökningar efter 15 februari ska skickas direkt till Engelbrektsskolan med uppgifter vilken profil man söker sedan blir man kallad till test. Blanketten som skall användas finns på stockholm.se och heter ansökan utanför ordinarie söka skola period. Elever från reservlistan antas om vakanser uppstår fram till kommande söka skola period. Efter det söker man på nytt till kommande läsår och årskurs med nytt test för antagning vid eventuella vakanser.

Engelbrektskolans antagning till Fotboll, Pop/Rock och Spetsutbildning i matematik årskurs 7–9 baseras endast på resultatet från färdighetsprovet. Närhetsprincip eller syskonförtur tillämpas inte om hemkommunen betalar den skolpeng som Stockholm stad tar ut.

För sökande till årskurs 7

Till årskurs 7 utökar Engelbrektsskolan med 2–3 klasser varför det finns ytterligare ordinarie platser att söka till i årskurs 7.

Det brukar alltid vara några som tackar nej till sin erbjudna plats, varför vi har en reservlista för dem som genomfört färdighetsprovet med godkänt resultat.

För sökande till årskurs 8–9

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 8 och 9, utan reservplatser erbjuds om vakanser uppstår.

Har du frågor?

Frågor om antagning på Engelbrektsskolan besvaras av biträdande rektor Pär Kalderén.
par.kalderen@edu.stockholm.se

Uppdaterad