Färdighetsprov för profil pop och rock

I färdighetsprovet får ditt barn visa sin musikaliska förmåga. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2022–2023.

Så går det till

Färdighetsprovet sker onsdagen den 16 februari i musiksalen i våra lokaler på Valhallavägen. Musiksalen ligger på plan fem uppför trapporna på höger sida när ni stiger in i ingången.

Inga vårdnadshavare kan närvara på testet.

Uppgifter

Färdighetsprovet består av tre delar.

  • En kort intervju där vi frågar vilka instrument ditt barn spelar och vill lära sig spela.
  • Sång, där ditt barn får sjunga första versen av Idas sommarvisa. Vi låter också ditt barn härma några rytmer och korta melodier för att bedöma gehör och rytmkänsla.
  • Framförande av valfritt musikstycke. Ditt barn får välja mellan sång eller att spela valfritt instrument. Instrument finns att låna på skolan om ni inte vill ta med ett eget.

Uppdaterad