Profil Bild, film och design

Vill du ha mer kreativitet och visuell kultur på schemat? Vill du utveckla din bildskapande förmåga?

Vi tar del av Stockholms kulturella inslag genom att besöka aktuella utställningar för att inhämta kunskap och inspiration. Elevernas verk visas upp på vår årliga vårutställning.

 

Tre olika spår

Under profiltidens 90 minuter per vecka får du fördjupade kunskaper om visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljö ingår. Profilen är uppdelad i tre spår

Bild (årskurs 4 och 7)

Du arbetar fördjupande med bildskapande uppgifter (två och tredimensionella) i olika material och tekniker till exempel linoleumtryck, gips, lera, foto, skrapkartong, papier-maché och akvarell. Du använder dina nyvunna kunskaper om olika typer av material och tekniker i det egna bildskapandet.

Film (årskurs 6 och 9)

Du får arbeta med fotografering, filmande och digital bildbehandling. I grupp tillverkar ni egen rekvisita och skriver bildmanus. Tillsammans skapar ni egna filmer i olika genrer till exempel stopmotion-, reklam-, action-, dokumentär- och spelfilm. Svensk-amerikanska stuntskolan besöker oss fem lektioner och du får då lära dig om stuntkoreografi samt spela in actionscener.

Design (årskurs 5 och 8)

I samarbete med slöjdämnet ligger nu fokus på design och formgivning. Du arbetar med form och funktion, från idé till färdig produkt, och använder dig av mjuka och hårda material som till exempel textil, papp, trä och metall.

Uppdaterad