Profil Matematik, NO och teknik

Är du intresserad av hur saker och ting fungerar och varför?

Profilen Matematik, NO och teknik ger dig möjlighet till att fördjupa dig i ämnena matematik, NO och teknik genom

  • laborationer
  • praktiska och teoretiska uppgifter
  • inspirerande studiebesök.

Eftersom datorn är ett viktigt arbetsredskap inom profilens ämnesområden är får du bekanta dig med programmering och användning program för att göra diagram och modeller.

 

Samarbeten och studiebesök

Vi har bland annat besökt Kungliga Tekniska högskolan (KTH) vid flera tillfällen och träffat forskare på till exempel Rymdcentrum och Elkraftcentrum. För årskurs 9 är det tradition att besöka KTH:s arbetsmarknadsdagar THS Armada. Vi har också samarbete med Vetenskapens Hus och Tekniska museet.

Uppdaterad