Färdighetsprov för profil pop och rock

I färdighetsprovet får ditt barn visa sin musikaliska förmåga. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2022–2023.

Så går det till

Färdighetsprovet sker onsdagen den 17 februari 2023 i musiksalen i våra lokaler på Valhallavägen. Musiksalen ligger på plan fem uppför trapporna på höger sida när ni stiger in i ingången.

Inga vårdnadshavare kan närvara på testet.

Uppgifter

Färdighetsprovet består av tre delar.

  • En kort intervju där vi frågar vilka instrument ditt barn spelar och vill lära sig spela.
  • Sång, där ditt barn får sjunga första versen av Idas sommarvisa. Vi låter också ditt barn härma några rytmer och korta melodier för att bedöma gehör och rytmkänsla.
  • Framförande av valfritt musikstycke. Ditt barn får välja mellan sång eller att spela valfritt instrument. Instrument finns att låna på skolan om ni inte vill ta med ett eget.

Uppdaterad