Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Vi som skola har ett särskilt ansvar för att de elever som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar ska i första hand ges inom den grupp eller klass som eleven tillhör.

Syftet med vårt elevhälsoarbete är att både enskilda elever och elevgrupper ska nå uppsatta mål utifrån läroplan och kursplaner.

Skolläkare kommer till skolan på vissa tider. Skolsköterskorna hjälper dig att boka tid med skolläkaren.

Kurator

Stängt just nu

Linda Ankartjärn

Öppettider
onsdag 10.00–11.00
Vår kurator svarar på e-post med rådgivning gällande elevhälsans insatser.
E-post
E-post linda.ankartjarn@edu.stockholm.se

Psykolog

Linda Ankartjärn

E-post
E-post linda.ankartjarn@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Mathias Lindquist

Telefon
Telefon 08-508 45 431
E-post
E-post mathias.lindquist@edu.stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Kim Kock

Jag svarar på frågor och funderingar om framtiden angående gymnasiet, yrken, olika utbildningsvägar, PRAO eller kanske kring dina studier.
Telefon
Telefon 08-508 45 427
E-post
E-post kim.kock@edu.stockholm.se

Uppdaterad