Spetsutbildning i matematik

På spetsutbildningen läser du mer matematik varje vecka. Utbildningen är riksrekryterande, du kan söka plats var du än bor i Sverige.

Syftet är att på bästa möjliga sätt undervisa dig som är särskilt begåvad i matematik och har goda förutsättningar att tillgodogöra dig undervisning i ämnet på högre nivå.

I ett inslag på SVT berättar elever i årskurs 8 om utbildningen.

Varje läsår startar en klass om 30 elever i årskurs 7. Du går i en sammanhållen klass där du och dina klasskamrater följs åt som en grupp genom hela högstadiet. Du kommer att sporras och utmanas av din klass och på så vis utvecklas, även inom andra ämnen än karaktärsämnet matematik.

 

Undervisningens utformning

Du breddar och fördjupar dina kunskaper i matematik. Utöver grundskolans matematik läser du också Matematik 1C, 2C och 3C i samarbete med Danderyds gymnasium.

Undervisningstiden tas bland annat från elevens val.

Du får möjlighet att utveckla ditt matematiska tänkande i grupp, i laborativa miljöer med modern it-teknik som hjälpmedel, samt utveckla ditt muntliga matematiska språk både enskilt och i grupp.

Undervisningen leds av kvalificerade lärare.

Antagning

För att kunna söka till utbildningen ska du ha minst betyget B i ämnet matematik på hösten i årskurs 6.

Så här går det till

Du ansöker i e-tjänsten för Söka skola. Ange att du söker spetsutbildningen i matematik. Ansökningsperioden är mellan 15 januari och 15 februari 2024.

I samband med din ansökan skickar du en kopia på ditt betyg från höstterminen i årskurs 6. Du får ett automatiskt svar första gången du mejlar brevlådan.

E-post: betyg-maspets@edu.stockholm.se

Vi kallar dig till ett färdighetsprov

Beslut om antagning får du i e-tjänsten Söka skola. Vi kan tyvärr inte ge förhandsbesked.

Om du inte får kallelse till muntligt test kan det bero på 

  • att du är antagen
  • att du inte lyckades med testet för att vi ska kunna erbjuda dig en plats hos oss.

Färdighetsprov

I samband med att du söker till spetsutbildningen gör du ett färdighetsprov.

Uppdaterad