Färdighetsprov för spetsutbildning i matematik

I färdighetsprovet får ditt barn göra ett individuellt prov där du löser problem och redovisar dina uträkningar. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2023–2024.

Förutsättningar

För att få göra färdighetsprov till spetsutbildning i matematik behöver ditt barn ha minst betyget B från höstterminen årskurs 6 (till årskurs 7).

Skicka in ditt barns betyg innan färdighetsprovet till

e-post: betyg-maspets@edu.stockholm.se

Så går det till

Färdighetsprovet sker lördagen den 18 februari 2023 klockan 9.00 i lokaler på Valhallavägen.

Porten öppnas klockan 8.30. Vi skyltar tydligt hur du tar dig till provlokalerna. Vårdnadshavare är inte tillåtna i skolbyggnaden.

Ta med

  • penna
  • sudd
  • linjal.

Ditt barn lånar en miniräknare. Egen miniräknare eller mobiltelefon får inte användas under färdighetsprovet.

Vi meddelar resultatet i e-tjänsten Söka skola. 

Program

  • 08.50: samling i skolan. Följ skyltarna från entrén.
  • 09.00: skriftlig huvudräkning 30 minuter.
  • 09.30–09.45: en kort paus. Du får lättare förfriskningar och sitter kvar på sin plats i provlokalen. Då får självklart gå på toaletten, men inte att ”mingla” i korridoren.
  • 09.45–11.15: Problemlösning där du ska redovisa dina uträkningar.

Eventuellt en muntlig del

Eventuellt tillkommer en muntlig del den 21 februari. Vi kallar ditt barn med e-post så snart vi rättat färdighetsprovet, senast lördag kväll.

Den muntliga delen sker i våra lokaler. Ditt barn deltar i en grupp om 4–5 elever som samtalar om matematiska problem i 30 minuter.

Får ditt barn inte en kallelse till det muntliga testet beror det på att ditt barn är antagen eller inte lyckades med testet för att vi ska kunna erbjuda dig en plats.

Uppdaterad