Färdighetsprov för spetsutbildning i matematik

I färdighetsprovet får ditt barn göra ett individuellt prov där du löser problem och redovisar dina uträkningar. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2022–2023.

Förutsättningar

För att få göra färdighetsprov till spetsutbildning i matematik behöver du ha minst betyget B från höstterminen årskurs 6 (till årskurs 7). Du skickar in ditt betyg innan färdighetsprovet till oss via e-post till

betyg-maspets@edu.stockholm.se

Så går det till

Färdighetsprovet sker lördagen den 18 februari 2023 klockan 9.00 i våra lokaler på Valhallavägen. Vi öppnar porten klockan 8.30 och vi skyltar tydligt hur du tar dig till provlokalerna. Inga föräldrar är tillåtna i skolbyggnaden.

Du ska ta med dig

  • penna
  • sudd
  • linjal.

Vi lånar ut en miniräknare till dig. Då får inte använda en egen miniräknare eller mobiltelefon under färdighetsprovet.

Vi meddelar resultatet i e-tjänsten Söka skola. Vi kan tyvärr inte ge något förhandsbesked.

Program

  • 08.50: samling i skolan. Följ skyltarna från entrén.
  • 09.00: skriftlig huvudräkning 30 minuter.
  • 09.30–09.45: en kort paus. Du får lättare förfriskningar och sitter kvar på sin plats i provlokalen. Då får självklart gå på toaletten, men inte att ”mingla” i korridoren.
  • 09.45–11.15: Problemlösning där du ska redovisa dina uträkningar.

Eventuellt en muntlig del

Eventuellt tillkommer en muntlig del den 21 februari. I så fall kallar vi dig till den med e-post så snart vi rättat färdighetsprovet, senast lördag kväll.

Även den muntliga delen sker i våra lokaler. Du kommer att vara del i en grupp om 4–5 elever som samtalar om matematiska problem i 30 minuter.

Om du inte får en kallelse till det muntliga testet kan det antingen bero på att du är antagen eller att du inte lyckades med testet för att vi ska kunna erbjuda dig en plats hos oss.

Uppdaterad