Färdighetsprov för spetsutbildning i matematik

I färdighetsprovet får ditt barn göra ett individuellt prov där du löser problem och redovisar dina uträkningar. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2024.

Förutsättningar

För att få göra färdighetsprov till spetsutbildning i matematik behöver ditt barn ha minst betyget B från höstterminen årskurs 6 (till årskurs 7).

Så här går det till

Steg 1. Skicka in ditt barns betyg innan färdighetsprovet till

e-post: betyg-maspets@edu.stockholm.se

2. Gör en ansökan mellan 15 januari och 15 februari 2024
Skicka in din ansökan på skolvalstjänsten. Ange att det är spetsutbildningen i matematik du söker. Eftersom det är riksintag får alla som uppfyller betygskravet söka oavsett, bostadsort.

3. Antagningsprov 17 februari 2024
Alla som sökt via skolvalstjänsten och skickat in sitt betyg kallas till antagningsprov på på Engelbrektsskolan.

4. Eventuell muntlig del 20 februari 2024
Ett antal elever kallas till en muntlig del där det finns möjlighet att visa sina kunskaper i en mindre grupp tillsammans med en matematiklärare. Läraren leder och fördelar ordet så att alla får komma till tals.

Kallelse kommer i ett separat e-postmeddelande. Får du ingen kallelse till den muntliga delen är ditt barn antingen antagen efter sitt goda resultat på det skriftliga provet eller så har man inte uppnått tillräckliga prestationer för att erbjudas en plats hos oss.

5. Antagningsbeslut från den 25 mars
Antagningsbeslutet meddelas på skolvalstjänsten där du ansökte. 

Uppdaterad