Profiler på Engelbrektsskolan

Vi erbjuder profiler och inriktningar om ditt barn vill fördjupa sig inom vissa ämnen. För att ansöka till en profil gör ditt barn ett färdighetsprov.

Undervisningen med profil är specialiserad. Därför gör ditt barn ett färdighetsprov inför att ansöka.

Anmälan till färdighetsprov

Anmälan till färdighetsprov är öppen från 15 januari till 15 februari.

Färdighetsproven genomförs i februari. Vi meddelar tider för färdighetsproven kring den 15 februari till den e-postadress du angivit i anmälan.

Resultatet av färdighetsprovet avgör om vi erbjuder ditt barn plats eller inte. Anmälan och provresultatet gäller i ett år. Om ditt barn inte kommer in ansöker ni på nytt till nästkommande årskurs.

Färdighetsproven genomförs på 

  • Bosön för profil fotboll
  • Engelbrektsskolan för profil Pop och rock.

Ansökan

När ditt barn har antagits till en profil ansöker du om plats till Engelbrektsskolan.

Sökande till årskurs 7–9

Till årskurs 7 utökar Engelbrektsskolan med 2–3 klasser. Det finns ytterligare ordinarie platser att söka till årskurs 7. En reservlista upprättas för dem som genomfört färdighetsprovet med godkänt resultat.

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 8 och 9 Reservplatser erbjuds om det uppstår vakanser.

Våra profiler

Så organiserar vi undervisningen

Vi organiserar viss del av undervisningen i inriktningar. Ditt barn kan välja mellan olika inriktningar. Undervisningstiden är 90 minuter per vecka. Är ditt barn mycket intresserad av matematik söker ni till spetsutbildningen.

Uppdaterad