Sökande från annan kommun

Är ditt barn intresserad av att söka till en profil och ni är boende i annan kommun?

Om ditt barn intresserad av att söka till en profil men bor i en annan kommun än Stockholm behöver ni göra en överenskommelse mellan hemkommunen och skolkommunen.

Vill du veta mer, börja med att kontakta er hemkommun. Har du frågor om överenskommelsen kontakta Stockholms stads resursfördelning, via e-post: 

resursfordelning.ikgrund@edu.stockholm.se

Skicka oss din hemkommuns bekräftelse

Din hemkommun bekräftar att du söker plats på Engelbrektsskolans profil i ett e-postmeddelande till skolan och till Stockholms stads utbildningsförvaltning, resursfördelning IK-Grund.
E-post: resursfordelning.ikgrund@edu.stockholm.se

Senast den 15 februari behöver vi ha din hemkommuns bekräftelse. 

Uppdaterad