Profil Pop och rock

Med musik kan du hitta din egen inspiration, skaparlust och drivkraft. Profilen ger dig som har ett genuint musikintresse och musikalisk läggning ett unikt tillfälle att spela i band.

Vi fokuserar främst på ensemblespel vilket handlar om att just spela tillsammans med andra i band. Vi arbetar alltid projektinriktat mot ett mål som elever och lärare sätter tillsammans. Det handlar om att lära sig att stå på scen, att framträda inför andra och att spela konserter.

 

Samarbete med Kungliga Musikhögskolan

Pop- och rockprofilen har ett nära samarbete med Kungliga Musikhögskolan och har genomfört flera lyckade projekt och konserter tillsammans.

Färdighetsprov – så går det till

I samband med att du söker till profilen ska du göra ett färdighetsprov. Nästa tillfälle för färdighetsprov är 20 februari, 2024.

Uppgifter

Färdighetsprovet består av tre delar.

  • En kort intervju där vi frågar vilka instrument ditt barn spelar och vill lära sig spela.
  • Sång, där ditt barn får sjunga första versen av Idas sommarvisa. Vi låter också ditt barn härma några rytmer och korta melodier för att bedöma gehör och rytmkänsla.
  • Framförande av valfritt musikstycke. Ditt barn får välja mellan sång eller att spela valfritt instrument. Instrument finns att låna på skolan om ni inte vill ta med ett eget.

Uppdaterad