Engelbrektsskolan

Lärande med eleven i centrum – kunskapsutveckling, trygghet och mångfald.

Engelbrektsskolan är en F–9-skola. Vi anser att lärandet ska ske med eleven i centrum med ledorden kunskapsutveckling, trygghet och mångfald.

Fakta

Att gå på skolan

På spetsutbildningen läser du mer matematik varje vecka. Utbildningen är riksrekryterande, du kan söka plats var du än bor i Sverige.

Vi erbjuder profiler och inriktningar om ditt barn vill fördjupa sig inom vissa ämnen. För att ansöka till en profil gör ditt barn ett färdighetsprov.

En viss del av undervisningen organiserar vi i inriktningar.

Här går du i en skola som håller på sina traditioner men som utbildar för framtiden.

Rektor Tomas Hultquist

Bilder

Du är en viktig del av skolgårdsmiljön och du är bra som du är!
Du är en viktig del av klassen och du är bra som du är!
Du har rätt att få koncentrera dig och få studiero.