Inriktningar

En viss del av undervisningen organiserar vi i inriktningar.

När ditt barn är antaget som elev hos oss väljer ditt barn inriktning för en viss del av undervisningstiden. Val av inriktning sker i årskurs 4 och 7. 

Undervisningstiden är 90 minuter per vecka. 

Idrott

Ditt barn kan här välja mer idrott utöver den ordinarie undervisningen till årskurs 7. Vi prövar en bredd av rörelseaktiviteter inom många olika idrotter, tillsammans med både skolans egna lärare och andra utomstående instruktörer. Alla elever får på så sätt en möjlighet att hitta en idrott att utveckla på egen hand.

Samarbete med idrottsföreningar

Vi samarbetar med Djurgårdens Skol-IF och olika idrottsföreningar i Stockholm. Ditt barn behöver inte vara med i någon förening. Det som behövs ett intresse för idrott och rörelse.

Bild, film och design

Ditt barn fördjupar sina kunskaper om visuell kultur. Vi besöker aktuella utställningar för kunskap och inspiration. Elevernas verk visas upp på vår årliga vårutställning.

Bild i årskurs 4 och 7

Ditt barn prövar på två och tredimensionellt bildskapande med olika material och tekniker.

Design i årskurs 5 och 8

Ditt barn arbetar med form och funktion, från idé till färdig produkt, i både mjuka och hårda material.

Film i årskurs 6 och 9

Ditt barn prövar på fotografering, filmande och digital bildbehandling. Elevgruppen tillverkar rekvisita och skriver bildmanus för en eller flera typer av film.
Svensk-amerikanska stuntskolan besöker skolan under fem lektioner då vi lär om stuntkoreografi och spelar in actionscener.

Matematik, NO och teknik

Ditt barn  fördjupar sig i ämnena med

  • laborationer
  • praktiska och teoretiska uppgifter
  • programmering
  • program för att göra diagram och modeller.

Vi gör flera studiebesök, bland annat till Kungliga Tekniska högskolan (KTH) där vi träffar forskare. I årskurs 9 är det tradition att besöka KTH:s arbetsmarknadsdagar THS Armada. Vi har också samarbete med Vetenskapens hus och Tekniska muséet.

SO

Ditt barn kan välja att lära sig mer om omvärld och fördjupa sig i de samhällsorienterade ämnena. Vi börjar ofta lektionen med att titta på nyheterna och diskutera dem.

Vi gör olika studiebesök. I årskurs 9 är målet att göra en studieresa till Auschwitz i Polen.

Uppdaterad