Det här är Engelbrektsskolan

Engelbrektsskolan är för dig som söker utmaningar och gemenskap. Du ska känna trygghet och lust att lära under din tid hos oss.

Vi anser att lärandet fungerar bäst för intresserade och trygga elever. Därför organiserar vi viss del av undervisningen i inriktningar och profiler utifrån vår värdegrund.

Du är bra som du är

Inriktningar

Ditt barn väljer att fördjupa sig i någon av inriktningarna

  • idrott
  • bild, film och design
  • matematik, naturorientering och teknik
  • samhällsorientering.

Profiler

I årskurs 4–9 väljer ditt barn en av de profiler vi erbjuder

  • Fotboll
  • Pop och rock

Spetsutbildning i matematik

Från årskurs 7 har vi även en spetsutbildning i matematik. Antagning i årskurs 7 till profilerna i fotboll, pop och rock samt spetsutbildningen sker genom ett färdighetsprov. Till övriga inriktningar och i årskurs 4–6 sker först antagning via relativa närhetsprincipen och sedan därefter val av inriktning.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Engelbrektsskolan ligger centralt på Östermalm nära både buss och tunnelbana.

Från förskoleklass till årskurs 3 är skola och fritids indelade i tre hemvister, där skola och fritidsverksamhet samverkar om en helhetssyn på elevernas samlade skoldag. Det ger oss kunskap om elevernas utveckling och välbefinnande, så att de kan utvecklas i sin egen takt i en trygg skolmiljö.

 

Klasserna i årskurs 4–6 har två mentorer och undervisas av lärare med ämnesbehörighet. Hemklassrummen är samlade på samma våningsplan.

 

Även i årskurs 7–9 är det behöriga ämneslärare som undervisar och huvuddelen av undervisningen är samlad i klassrum som ligger nära varandra arbetslagsvis, men även i specialsalar för NO och teknik. Bild, hemkunskap, musik samt slöjd har också egna salar där ämneslärare undervisar och all idrottsundervisning inomhus sker i en fullstor idrottshall.

 

Samtliga arbetsplatser för pedagogerna är samlade arbetslagsvis i nära anslutning till elevernas klassrum.

Lärmiljö

På Engelbrektsskolan lånar ditt barn en dator under sin studietid. I lågstadiet har vi valt att använda Ipad som digitalt verktyg och årskurs 4–9 använder bärbara datorer.

I alla klassrum finns en smartboard och i Skolplattformen dokumenterar vi hur elevernas kunskaper utvecklas.

Vi har specialpedagoger för elever i behov av särskilt stöd. De finns i alla arbetslag.

Vårt elevhälsoteam består av kurator, psykolog, två skolsköterskor samt studie- och yrkesvägledare.

Hos oss är det nötförbud och pälsdjursförbud.

Måltider

Vi är stolta över att ha ett eget tillagningskök. Här lagar vi mat från grunden av färska råvaror av god kvalitet. Vi har en varierad meny med flera alternativ och en salladsbuffé som lockar till nya smakupplevelser. Det finns alltid en vegetarisk huvudrätt som alternativ.

På Engelbrektsskolan serveras normalt cirka tusen portioner mat varje dag. Om elever har särskilda önskemål eller behov finns möjligheten att ansöka om specialkost.

Fritids

Alla elever på lågstadiet erbjuds plats i vårt fritidshem. Här erbjuds en stimulerande och meningsfull fritid.

Vi arbetar med värdegrund dagligen och leker, skapar och utvecklas tillsammans. Eleverna arbetar även med de demokratiska värden och har inflytande på de aktiviteter som planeras och genomförs.

Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt bidrar till att läroplanens mål uppnås. Vi skapar stort utrymme för den spontana leken samt anordnar utflykter i närområdet.

Övrigt

På Engelbrektsskolan arbetar vi utifrån värdegrunden Du är bra som du är. Syftet är att arbeta främjande och konkret med värdegrunden utifrån läroplanen, så att elevernas självkänsla stärks och gemenskapen mellan elever på skolan utvecklas och befästs.

Vårt stora och innehållsrika skolbibliotek ligger mitt i skolan. I katalogen finns cirka 4 000 titlar. Här lånar eleverna böcker, läser eller studerar. Vår skolbibliotekarie kan bland annat hjälpa ditt barn med boktips.

Vi har schemalagd läxhjälp varje vecka och vi erbjuder lovskola på alla lov.

Poolhuset har fritidsklubb för elever som går i årskurs 4–6.

Ditt barn har möjlighet att vara med och påverka skolan genom ett elevråd på låg- och mellanstadiet. På högstadiet har vi en elevkår. Dessutom är skolans föräldraförening öppen för alla som har barn i skolan.

Uppdaterad