Färdighetsprov för profil fotboll

I färdighetsprovet får ditt barn delta i en träning där teknik och spel ingår. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2023–2024 för årskurserna 7–9.

Färdighetsprov för elev till årskurs 7-9

Söker du till årskurs 7–9 för ditt barn gör hen ett färdighetsprov. Färdighetsprovetet är som ett träningstillfälle i 90 minuter. Där ingår uppvärmning, teknik och spel.

Söker du till årskurs 4-6?

Söker du för ditt barn till årskurs 4–6 sker antagning genom den relativa närhetsprincipen. Ditt barn behöver inte genomföra ett färdighetsprov. 

Färdighetsprov för ansökan till läsåret 23–24

Inbjudan till färdighetsprov får du skickad till den e-postadress du uppgett i e-tjänsten Söka skola. Vårdnadshavare kan inte närvara under färdighetsprovet.

 • För sökande till årskurs 7 sker färdighetsprovet den 17 februari.
  • 09.00–10.30 för flickor
  • 11.00–12.30 för pojkar
 • För sökande till årskurs 8 och 9 sker färdighetsprovet den 20 februari. Då kallas även de i årskurs 7 som instruktörerna behöver se mer av eller de som varit frånvarande.

Plats: Johan Björkmans hall, Hjorthagens idrottsplats

Hitta till Hjorthagens idrottsplats

Bra att veta

 • Underlaget är konstgräs.
 • Tältet är inte uppvärmt.
 • Det går att byta om i omklädningsrum.

Så går färdighetsmätningen till

Ditt barn får en väst med en färg och ett nummer för att underlätta bedömningen. Alla spelare informeras om vad som gäller, om närvaro och västnumret kontrolleras.

Träning del 1

Under den första delen av träningen så fördelas spelarna i ett antal grupper. Varje grupp har en ledare som är ansvarig. Den ansvariga ledaren håller i fotbollsträningen och gör bedömning på sina tilldelade spelare under tiden. Samtidigt går tre ledare mellan samtliga grupper för att göra bedömningar.

Träning del 2

Under den andra delen av träningen är ledarna låsta till varsin spelplan. Spelarna roterar och spelar flera matcher på samtliga planer. Det innebär att spelarna blir bedömda av flera olika ledare under träningens andra del.

Sammanställning av bedömning

Efter avslutad träning så diskuteras alla deltagande spelare tillsammans av samtliga ledare. Biträdande rektor och Ansvarig för fotbollsprofilen från Engelbrektsskolan närvarar vid diskussionen. Baserat på diskussion utifrån bedömningskriterierna så tilldelades varje spelare en siffra mellan 1 till 4, där 1 är mest aktuell och 4 är minst aktuell.

Ranking och reservlista

Utifrån den tilldelade siffran placerades spelarna på två olika listor med ranking utifrån den tilldelade siffran. De 30 elever som efter bedömning enligt ovan blir rankade högst (spelare som tilldelats siffran 1 och 2) placeras på en lista över de som i första hand erbjuds plats i skolans fotbollsprofil (plats 1–30). Övriga bedömda spelare (plats 31 till 100) placeras på en reservlista utifrån bedömning och diskussion. Dessa kontaktas och erbjuds plats på skolan om någon av eleverna som rankats plats 1–30 tackar nej.

Så gör vi bedömningen

Vi bedömer framför allt teknik och spelförståelse utifrån följande tre kriterier.

Tekniska färdigheter

Spelaren bedöms på sin tekniska förmåga på planen att utifrån ett funktionellt och optimalt sätt i hastighet klara av att lösa situationer i spel. Spelaren klarar av att välja och utföra den tekniska lösning som situationen kräver.

Taktiska färdigheter

Spelaren bedöms på sin taktiska förmåga att klara av situationer på planen genom att bedöma situationen och ta beslut. Spelaren bedöms utifrån förmågan att kunna värdera vart och vid vilken tidpunkt hen ska befinna sig på planen, hur spelaren använder och utnyttjar ytor, se och förhålla sig till medspelare och motspelares beslut, förmåga att förstå och rätta sig efter en kollektiv idé och tilldelade taktiska uppgifter utifrån position och specifik instruktion.

Fysiska färdigheter

Spelaren bedöms i sin fysiska förmåga på planen utifrån: koordination och kroppskontroll, snabbhet, styrka och spänst, upplevd uthållighet

Personal på plats

Färdighetsmätningen leds av tränare från Djurgårdens idrottsförening (DIF). Totalt är det 8–12 tränare, observatörer och ansvariga på plats vid färdighetsmätningen

 • Skolansvarig och akademichef för pojkar från Djurgårdens IF.
 • Operativt ansvariga från Djurgårdens IF och instruktörer på skolan.
 • Instruktörer från Djurgårdens pojkakademi och flickakademi.
 • Observatörer från Djurgårdens pojkakademi och flickakademi.
 • Målvaktsinstruktör från Djurgårdens pojkakademi eller flickakademi.

Samtliga tränare har lång praktisk erfarenhet, de allra flesta med höga fotbollsutbildningar från Svenska Fotbollförbundet och, eller akademisk utbildning inom idrott och hälsa.

Uppdaterad